Tag «Haryana Steelers Vs Dabang Delhi K.C (HAR Vs DEL)| Pro Kabaddi Season 5 |12 September17»

Haryana Steelers Vs Dabang Delhi K.C (HAR Vs DEL)| Pro Kabaddi Season 5 |12 September17

U mumba vs Telugu titans

Haryana Steelers Vs Dabang Delhi K.C (HAR Vs DEL) HAR{Probable 7} DEL{Probable 7} HAR vs DEL (Best 7)  Wazir Singh  Rohit Baliyan    Rakesh Singh Kumar/Nada P Rai  Meraj Sheykh  Abolfazl Maghsodlou Vikas  Abolfazl Maghsodlou  Meraj Sheykh  Mohit Chhillar Anand Patil  Mohit Chhillar  Surender Nada Shubham Ashok Palkar  Wazir Singh  Rakesh Singh Kumar  Sunil Sunil Deepak Kumar Dahiya …