Patna Pirates Vs U Mumba (PAT Vs MUM)| Pro kabaddi Season 5| 09 September17 Archives - Top Deals 'n' Tricks

Tag «Patna Pirates Vs U Mumba (PAT Vs MUM)| Pro kabaddi Season 5| 09 September17»

Patna Pirates Vs U Mumba (PAT Vs MUM)| Pro kabaddi Season 5| 09 September17

U mumba vs Telugu titans

Patna Pirates Vs U Mumba (PAT Vs MUM) PAT{Probable playing 7} MUM{Probable playing 7}  Pardeep Narwal  Shrikant Jadhav  Sachin Shingade  Darshan Kadian  Monu Goyat  Surender Singh  Vinod Kumar  Kashiling Adake  Jaideep  Anup Kumar  Virender Singh/Vijay  Kuldeep Singh  Vishal Mane  Hadi Oshtorak    Combination1PAT VS MUM(Best 7)  Combination2PAT VS MUM(Best 7)   Pardeep Narwal   Pardeep Narwal   Sachin …

%d bloggers like this: